Udal-araudia

Udal-araudia

Enlaces normativa municipal eu

 • Ordenantzak

  Ordenantzak

  Oro har, toki-eskumeneko hainbat gai arautzen dituzten arauak dira, bai eta zergak, tasak eta udal-prezio publikoak ere, nork ordaindu behar duen, zer kontzepturengatik ordaindu behar duen, zergaren zenbatekoa kalkulatzeko oinarriak eta aplikatu beharreko tarifa edo ehunekoa zehazten dituztenak.

 • Beste udal-ordenantza batzuk

  Beste udal-ordenantza batzuk

  Toki-eskumeneko beste gai batzuk oro har arautzen dituzten arauak, hala nola dirulaguntzak, taxiak, etxez etxeko laguntzak, euskalduntzea, etab.

 • Araudiak

  Araudiak

  Udalak onartutako arau edo aginduen multzo ordenatua, zerbitzuen edo jardueren funtzionamendua arautzen duena.

 • Gure kontzejuak ordenantzak

  Gure kontzejuak ordenantzak

  Normas que regulan con carácter general materias diversas de competencia local en cada concejo.